מדיניות פרטיות


30 שניות לקרוא

מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר (להלן "האתר").

כללי:
מדיניות הפרטיות מפרטת את המידע שבעל האתר, מאיר לוין (להלן "אני"), אוסף במהלך גלישת המשתמשים באתר.
המידע שאני אוסף:
אני אוסף מידע סטטיסטי לגבי פעילות האתר, לדוגמה כשעמוד נטען או כשכפתור נלחץ. המידע שאני אוסף אינו מכיל פרטים שיכולים לזהות את המשתמש, כמו כתובת IP.
הסיבה שאני אוסף מידע:
המידע שאני אוסף עוזר לי לדעת אם האתר מתפקד כראוי. לדוגמה, אם קיים עמוד מסויים באתר שלעולם אינו נצפה, חשוב לי לדעת זאת.
מידע אודות השימוש ביישומי הרשת:
מאחר וחלק מיישומי הרשת שבאתר מאוחסנים במחשבי לומדת גאוגברה (GeoGebra) ייתכן והמידע אודות השימוש ביישומים אלו מנוטר ונאסף.
העברת מידע לצד שלישי:
את המידע שאני אוסף איני מעביר לצד שלישי.
שימוש ב'עוגיות' (Cookies):
האתר לא משתמש בעוגיות.
הצפנה:
התקשורת בין האתר ובין הגולשים מוצפנת.